ЈН 2018

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАДОКУМЕНТАЦИЈА
JН бр. Д-13-18-О Замена дела столарије на објектима Студентског центраотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_obustavi_postupka_javne_nabavke

Odluka_o_obustavi_postupka

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-1-18 Набавка прехрамбених производа- животних намирница за потребе исхране студенатаотворениIzmena_br__1_za_jn_br__D-1-18

konkursna_dokumentacija_-_D-1-18

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_2_

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_4

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_7

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru-_partija_1_

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_partija_3

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_partija_5

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_6_

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_1

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_2

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_3

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_4

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_5

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_6

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_7

Pojanjenje_br__1_za_D-1-18

Pojanjenje_br__2_za_jn_br__D-1-18

Pojanjenje_br__4_za_D-1-18

Pojasnjenje_3_za_jn_br__D-1-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_za_D-1-18

Одлука о измени уговора о јавној набавци-партија 1

Одлука о измени уговора о јавној набавци-партија 2
ЈН бр. Д-2-18 Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студенатаотворениIzmena_br__1_za_jn_br__D-1-18

konkursna_dokumentacija_-_D-1-18

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_2_

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_4

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_7

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru-_partija_1_

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_partija_3

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_partija_5

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_-_partija_6_

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_1

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_2

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_3

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_4

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_5

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_6

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_7

Pojanjenje_br__1_za_D-1-18

Pojanjenje_br__2_za_jn_br__D-1-18

Pojanjenje_br__4_za_D-1-18

Pojasnjenje_3_za_jn_br__D-1-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_za_D-1-18
ЈН бр. Д-3-18 Набавка средстава и производа за чишћење и одржавање хигијенеотворениIzmena_konkursne_dokumentacije_br_1

Konkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_produenje_roka_za_podnoenje_ponuda

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-4-18 Набавка електричне енергијеотворениKonkursna_dokumentacija_za_D-4-18

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_za_D-4-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_D-4-18

Poziv_za_podnosenje_ponuda_za_D-4-18
ЈН бр. Д-5-18 Набавка водоводног, канализационог и санитарног материјалаотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Poziv_za_dostavu_ponuda
ЈН бр. Д-6-18 Набавка електро материјалаотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Pojanjenje_br_1

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-7-18 Набавка заштитних радних одела, обуће и униформиотворениIzmena_konkursne_dokumentacije_br_1

Konkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_produenju_roka_za_podnoenje_ponuda

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Pojanjenje_konkursne_dokumentacije_br_1

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-8-18 Набавка резервних делова за опремуквалификациониdlukao_dodeli_ugovora-partija_1

Konkursna_dokumentacija_-_II_faza

konkursna_dokumentacija_za_jn__D-8-18

Obavestenje_o_priznavanju_kvalifikacije_za_D-8-18_

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru-partija_1

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru-partija_2

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru-partija_3

Odluka_o_dodeli_ugovora-partija_2

Odluka_o_dodeli_ugovora-partija_3

Odluka_o_priznavanju_kvalifikacije_D-8-18

Pojanjenje_konkursne_dokumentacije

Poziv_za_podnoenje_ponuda

Poziv_za_podnoenje_prijava_za_D-8-18

Конкурсна документација - II фаза

Позив за подношење понуде јн Д-8-18

Одлука о додели уговора- платна за векнерицу

Обавештење о закљученом уговору-платна за векнерицу

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.1

Измењена конкурсна документација - II фаза

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Одлука о додели уговора-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3
ЈН бр. Д-9-18 Набавка бесконтактних смарт картица и тонераотворениKonkursna_dokumentacija

Obavestenje_o_zaklj_ugovoru_D-9-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_jn_br__D-9-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_za_D-9-18
ЈН бр. Д-11-18 Набавка уређаја за аутоматску допуну картица са бројачем новцаотворениKonkursna_dokumentacija_za_jn_br__D-11-18

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_za_jn_D-11-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_za_JN_br_D-11-18

Poziv_za_jn_br_D-11-18
ЈН бр. Д-12-18 Набавка, испорука и уградња малотеретног лифта за центрталну кухињуотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-13-18 Замена дела столарије на објектима Студентског центра- поновљен поступакотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora_za_D-13-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-14-18 Набавка система за централни надзор ПП системпреговарачкиKonkursna_dokumentacija_D-14-18

Obavestenje_o_pokretanju_pregovarakog_postupka_jn_br__D-14-18

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora
ЈН бр. Д-16-18 Набавка кухињске опреме за Централну кухињуотворениKonkursna_dokumentacija_-_D-16-18_-_konana

Obavestenje_o_zaklj_ugovoru_za_D-16-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_za_D-16-18

Pojanjenje_br__1_za_jnbr__D16-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. Д-17-18 Набавка горива за путничка и доставна возилаотворениKonkursna_dokumentacija_za_jn_D-17-18

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru_za_D-17-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_za_D-17-18

Pojasnjenje_br__1_za_jn_br__17-18

Pojasnjenje_br__2_za_D-17-18

Poziv_za_jn_br__D-17-18
ЈН бр. Д-18-18 Набавка и опремање намештајем студентских соба у Павиљону 3отворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Poziv_za_podnoenje_ponud
ЈН бр. Д-19-18 Набвка опреме за пекарствоотворениKonkursna_dokumentacija_-_D-19-18

Obavestenje_o_produzenju_roka_za_jn_D-19-18

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_za_D-19-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_jnbr__D-19-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_D-19-18
ЈН бр. Р-2-18 Израда пројекта и извођење радова на замени система за загревање санитарне воде у Павиљону 4отворениKonkursna_dokumentacija

Obavestenje_o_produzenju_roka_za_jn_br__R-2-18

Obavestenje_o_zakljuenom_ugovoru_za_R-2-18

Odluka_o_dodeli_ugovora_za_jnbr__R-2-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_R-2-18
ЈН бр. Р-3-18 Кречење линијских ресторана и студентских домоваотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. У-1-18 Коришћење и одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица за школску 2018-19 годинупреговарачкиIzmena_konkursne_dokumentacije_br_1

Konkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_produenju_roka

Obavetenje_o_zakjluenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Оbavestenje_o_pokretanju_pregovarakog_postupka
ЈН бр. У-2-18 Осигурање имовине и запосленихотворениdluka_o_obustavi_postupka

Izmena_konkursne_dokumentacije_br_1

Konkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_obustavi_postupka

Obavetenje_o_produenju_roka_za_podnoenje_ponuda

Odgovor_na_zahtev_ponuaa-br_1

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. У-2-18-1 Осигурање имовине и запосленихотворениIzmena_br__1_za_jn_br__U-2-18-1

Konkursna_dokumentacija

Obavestenje_o_produzenje_roka_za_U-2-18-1

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru

Odluka_o_dodeli_ugovora

Pojasnjenje_br__1_za_jn_br__U-2-18-1

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. У-3-18 Набавка услуга фиксне и мобилне телефонијеотворениKonkursna_dokumentacija

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru-partija_1

Obavetenje_o_zakljuenom_ugovoru-partija_2

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_1

Odluka_o_dodeli_ugovora_-_partija_2

Pojanjenje_konkursne_dokumentacije_br_1

Poziv_za_podnoenje_ponuda
ЈН бр. У-4-18 Набавка консултантских услугаотворениKonkursna_za_jn_br__U-4-18

Obavetenje_o_obustavi_postupka

Odluka_o_obustavi_postupka_za_jn_br_U-4-18

Poziv_za_podnoenje_ponuda_za_U-4-18