УВЕРЕЊЕ о приходима по члану породице за период од 01. јануара до 30. јуна текуће године

Образац уверења о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године. Образац попуњава и оверава надлежни општински орган из места пребивалишта студента.