РАД БЛАГАЈНИ

Због техничких проблема око фискализације, Благајна 2 (код Правног факултета) радиће у термину од 09 до 17 часова, док остале две благајне раде по устаљеном радном времену од 08 до 13 часова.