ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА студената виших година I степена, студената II и III степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима за школску 2023/2024. годину

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ је до 09.11.2023.године

По истеку рока није могуће уложити приговор