Обавештење о увођењу ОПТИЧКОГ ИНТЕРНЕТА у павиљонима 1 и 2 и у павиљону 4

Радови на увођењу оптичког интернета у павиљонима 1 и 2 и у павиљону 4 су завршени. Сви павиљони су сада покривени оптиком.