Студенти осталих година

Потребна конкурсна документација

Година студија Конкурсна документација Потврда о пријему конкурсне документације Пријава на конкурс Уверење о приходима Потврда факултета Уверење о завршеном I степену студија Уверење о завршеном I и II степену студија Потврда Националне службе за запошљавање Сагласност Потврда о пребивалишту или очитана лична карта
Остале године I степена X X XXX / / / / /
Продужена година X X X XX / / / / /
I година II степена студија X X X XX X / X / X
II година II степена студија X X X XX / / X / X
I година III степена студија X X X XX / X X / X
Остале године III степена студија X X X XX / / X / X

Примери правилно попуњене конкурсне документације

НАПОМЕНА: Примери попуњене документације рађени су на основу примера зашколску 2018/2019. годину.

Документација за пријављивање на конкурс за смештај у студентским домовима
за школску 2019/2020. годину биће усклађена са Законом о високом образовању („Сл.гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и Законом о ученичком и студентском
стандарду („Сл.гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019)