КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА студената I године који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Ниш за школску 2022/2023. годину

– Право на смештај имају студенти који се налазе изнад црте на листи

-Коначна ранг-листа са добијеним домом биће објављена средином новембра и тада ће студент знати који је дом добио

-Усељење у студентски дом је од 01. децембра 2022. године. У случају ослобађања
места и усељења пре 01. децембра студент ће бити обавештен телефонским путем и
путем мејла

-Студенти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају
некој од осетљивих друштвених група, могу поднети захтев са документацијом, ради
поновног рангирања у оквиру посебне друштвене групе у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања Коначне ранг-листе, од 27.09. до 04.10.2022. године до 12 сати.
Захтев се попуњава у канцеларији Комисије за спровођење конкурса (Булевар Николе
Тесле бр.15)

-Све информације и обавештења можете добити на телефон 018/501-100 и на e-mail
konkurs@scnis.rs.