КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА студената I године који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Ниш за школску 2021/2022. годину

Право на смештај  остварују студенти који се налазе изнад црте на листи

Коначна ранг-листа са добијеним домом биће накнадно објављена и тада ће студент знати који дом је добио

Усељење у студентски дом је од 01. децембра 2021. године

У случају ослобађања места и усељења пре 01. децембра студент ће бити обавештен телефонским путем и путем мејла

Студенти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају некој од осетљивих друштвених група, могу поднети захтев са документацијом, ради поновног рангирања у оквиру посебне друштвене групе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Коначне ранг-листе, од 24.09. до 05.10.2021. године до 12 сати. Захтев се попуњава у канцеларији Комисије за спровођење конкурса (Булевар Николе Тесле бр.15).

Све информације и обавештења  можете добити на телефон 018/501-100 ина e-mail konkurs@scnis.rs.