Коначна ранг листа студената I године који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Ниш за шкоску 2019/2020. годину

                                      

  • Право на смештај  остварују студенти који се налазе изнад црте на листи
  • Студенти који имају максималан број бодова (41 бод) упут за усељење преузимају у Комисији за спровођење конкурса (Топличина бр. 1) од 25. до 27. септембра, а усељење у дом је од 01. до 04. октобра 2019. године.
  • Студент приликом усељења доставља следећу документацију: упут за усељење, лекарско уверење,  индекс и личну карту на увид, фотографију  (3cm х 4cm), студентску електронску картицу, оверену изјаву једног жиранта и попуњену меницу.
  • Студентима који су стекли право на смештај, лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана) издаје Завод за здравствену заштиту студената Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 52а.
  • Студенти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају некој од осетљивих друштвених група, могу поднети захтев са документацијом, ради поновног рангирања у оквиру посебне друштвене групе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Коначне ранг-листе, од 25.09. до 02.10.2019. године до 12 сати. Захтев се преузима и предаје Комисији за спровођење конкурса (Топличина бр.1).
  • Потребна  обавештења  могу  се  добити у Комисији за спровођење конкурса на тел. 018/500-803

Комисијa за спровођење Конкурса