Исплате у мају студентских и ученичких кредита и стипендија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је исплату  8. и 9. рате студентских кредита и стипендија за 21.05.2020.године као и исплату 9. месечне рате ученичких кредита и стипендија за 22.05.2020. године.