Please update your Flash Player to view content.

Број посетилаца

Тренутно је 33 гостију на вези

Пријава на меил листу
Наши пријатељи

Банер
Банер
Законска регулатива ПДФ Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 20 април 2015 18:14

 

ЗАКОНИ

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15)

СТРАТЕГИЈА
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);
смештај и исхрана
2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);
кредити и стипендије
3) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);
одмор и опоравак
5) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);
евиденција
6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27.09.2013.);
простор и опрема (нормативи)
7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);
стандарди исхране
8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);
категоризација објеката
9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);
додела дотација студентским удружењима
10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);
цена услуга
11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању
инспекцијски и стручно-педагошки надзор
12) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);
13) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника -
14) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);
15) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10)          

поступак јавних набавки

16) Правилник о уређивању поступака јавних набавки (неважећи)

17) Правилник о уређивању поступака јавних набавки 

 

 

LAST_UPDATED2