Please update your Flash Player to view content.

Број посетилаца

Тренутно је 32 гостију на вези

Пријава на меил листу
Анкета

Који би облик интернет комуникације био потребан овом веб порталу?
 

Наши пријатељи

Банер
Банер
Интернет портал Студентског центра Ниш
Начин и поступак подношења захтева за издавање и продужење електронских студентских картица за исхрану по економској цени за школску 2017/2018.год.
Написао Administrator   
уторак, 26 септембар 2017 11:04

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И

ИЗДАВАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА

ЗА ИСХРАНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

У УСТАНОВИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

 

           

            1. Куповина електронских бонова за доручак, ручак и вечеру и коришћење услуга исхране у Студентском центру може се остварити само на основу електронске студентске картице која важи за школску 2017/2018. годину.

 

            2. Сви студенти  високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и студенти који сами финасирају своје студије остварују право на исхранупо економској ценина основу захтева за издавање електронске студентске картицеза исхрану по економској цении електронске студентске картице.

 

            3. Захтев се купује на свим благајнама Студентског центра по цени од 70,00 динара.

 

            4. Уредно попуњенизахтев са фотокопијама из индекса о личним подацима и извршеном упису у школску 2017/2018. годину подноси се референту реализације исхране (просторија у оквиру Ресторана на Градском пољу бб), уз једну  оргинал фотографију, димензије 2,5 х 3,5 cm.

Уз захтев студенти су дужни да приложе и попуњени формулар са личним подацима о родитељима (старатељима) студената и социјалном статусу студената. Формулар се преузима на порто благајнамaбез новчане накнаде.

            Такође, због уписа у чланство „ЕURO < 26“и „ISIC“студент је дужан да покаже индекс и личну карту на увид .

 

            5. Студент је дужан да приликом преузимања електронске студентске картице покаже индекс и својим потписом на захтеву потврди  пријем исте.

 

            6. Цена електронске студентске картице је 2.000,00 динара, док је цена продужења старе електронске картице 1.000,00 динара.

            У наведенојцениурачуната је и годишња чланарина за „ЕURO <26“и „ISIC“,као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања.

 

            7. Захтев за издавање електронске студентске картице попуњава се штампаним словима - читко.

 

                                                                                                      СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

                                                                                                        Шеф Службе финансијских послова

                                                                                                    Ђорђевић Јованчић Тамара

 

 
Начин и поступак подношења захтева за издавање и продужење електронских студентских картица за исхрану по регресираној цени за школску 2017/2018.год.
Написао Administrator   
уторак, 26 септембар 2017 11:03

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И

ИЗДАВАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА

ЗА ИСХРАНУ ПО РЕГРЕСИРАНОЈ ЦЕНИ ЗАШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

У УСТАНОВИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

 

            1. Куповина електронских бонова за доручак, ручак и вечеру и коришћење услуга исхране у Студентском центру може се остварити само на основу електронске студентске картице која важи за школску 2017/2018. годину.

 

            2. Сви редовни студенти чије се школовање финансира из буџета остварују право на исхранупо регресираној ценина основу уредно попуњеног и овереногзахтева за издавање-продужење електронске студентске картице за исхрану по регресираној цени и електронске студентске картице.

 

            3. Захтев се купује на свим благајнама Студентског центра по цени од 70,00 динара.

 

            4. Захтев се оверава на факултету, односно вишој школи чиме се утврђује статус и школски услов студената.

 

            5. Оверени захтев подноси се референту реализације исхране (просторија у оквиру Ресторана на Градском пољу бб), уз једну  оргинал фотографију, димензије 2,5 х 3,5 cm.

Уз захтев студенти су дужни да приложе и попуњени формулар са личним подацима о родитељима (старатељима) студената и социјалном статусу студената. Формулар се преузима на порто благајнамaбез новчане накнаде.

            Такође, због уписа у чланство „ЕURO < 26“и „ISIC“студент је дужан да покаже индекс и личну карту на увид .

 

            6. Студент је дужан да приликом преузимања нове или продужене старе електронске студентске картице покаже индекс и својим потписом на захтеву потврди  пријем исте.

 

            7. Цена нове електронске студентске картице  је 2.000,00 динара, док је цена продужења старе електронске студентске картице1.000,00 динара.

            У наведеним ценама урачуната је и годишња чланарина за „ЕURO <26“и „ISIC”,као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања.

 

            8. Захтев за издавање-продужење електронске студентске картице попуњава се штампаним словима - читко.

 

                                                                 

                                                                                                      СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

                                                                                                         Шеф Службе финансијских послова

                                                                                                   Ђорђевић Јованчић Тамара

 
Одлука директора о праву на смештај студената I године основних студија за школску 2017/2018.годину
Написао Administrator   
уторак, 26 септембар 2017 10:45

Одлуку директора Студентског центра Ниш о праву на смештај студената I године за школску 2017/2018.годину можете погледати овде...

 
Koначна ранг листа студената I .године који су конкурисали за смештај у студентским домовима за школску 2017/2018.годину.
Написао Administrator   
понедељак, 25 септембар 2017 10:33

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА  I  ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ

ЗА СМЕШТАЈ  У  СТУДЕНТСКИМ  ДОМОВИМА  СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА НИШ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

ØПраво на смештај  остварују студенти који се налазе изнад црте на листи

ØСтуденти који имају максималан број бодова(41бод) упут за усељење преузимају у Служби смештаја (Топличина бр.1) од 26. до 28.09.2017. године, а  усељење у дом је од 02. до 05.10.2017.године.

ØСтудент прилоком усељења доставља следећу документацију : упут за усељење, лекарско уверење, индекс и личну карту на увид, фотографију (3cm x 4cm) , студентску електронску картицу, оверену изјаву једног жиранта и попуњену меницу.

ØОстали студенти о датуму усељења биће накнадно обавештени.

ØСтудентима који су стекли право на смештај, лекарско уверење о општем здравственом стању издаје Завод за здравствену заштиту студената Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 52а од 26.09.2017. године.

ØСтуденти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају некој од осетљивих друштвених група, могу поднети захтев са документацијом, ради поновног рангирања у оквиру посебне друштвене групе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Коначне ранг-листе (од 26.09 до 04.10.2017. године до 12 сати). Захтев се преузима и предаје Комисији за спровођење конкурса.

ØПотребна  обавештења  могу  се  добити  у  Служби  смештаја  на тел. 018/500-803

 
Прелиминарна ранг-листа студената I године (бруцоша) за школску 2017/2018. годину
Написао Administrator   
петак, 15 септембар 2017 08:41

                                       

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТA

СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ  ДОМ

 РОК ЗА ПРИГОВОРЕ ЈЕ  ДО 25.09.2017. ГОДИНЕ  ДО 12:00 ЧАСОВА

 

 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА ЈЕ ЛИСТА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ  СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ

 НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИГОВОРЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА (25.09.2017.) НА КОЈОЈ ЋЕ БИТИ

 ПОДВУЧЕНА  ЦРТА И НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ВИДЕТИ КОЈИ СТУДЕНТИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ

 

 

 
План активности за студенте I године студија за школску 2017/2018. годину
Написао Administrator   
уторак, 05 септембар 2017 09:02

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ СТУДИЈА КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

 
Уверење о приходу по члану породице за 2017/2018.годину
Написао Administrator   
уторак, 20 јун 2017 10:24

Преузмите образац     "  Уверење о приходима по члану породице "

 
Конкурс за смештај студената за школску 2017/2018.годину
Написао Administrator   
понедељак, 19 јун 2017 14:38

Конкурс Министарства просвете,науке и технолошког развоја за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину .

 

Обавештење о условима за пријем студената у установу Студентски  центар Ниш за школску 2017/2018. годину.

 

Обавештење о условима за пријем студената  I године студија првог степена (бруцоше),који конкуришу за смештај у установу Студентски  центар Ниш за школску 2017/2018. годину.

 
Отворен House caffe
Написао Administrator   
понедељак, 22 мај 2017 12:27

 

 

House caffe у Великотрнoвској улици 2 адаптиран је и отворен за студенте и за све друге госте којима је потребан предах, али и окрепљење.

Башта је и зимска и летња, па ће клуб од сада радити током целе године,а не само од маја до септембра како је то било раније.

Студентски центар Ниш адаптирао је овај простор за студенте улагањем сопствених средстава.

House caffe налази се у близини студентског Павиљона III и Медицинског факултета.

 

  

 

  

 

 

Изглед летње баште пре адаптације                                 Изглед летње и зимске баште после адаптације

  

 
Коначна ранг-листа студената старијих године из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017.годину
Написао Administrator   
уторак, 22 новембар 2016 20:27

 

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГОДИНА

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

•                  Право на смештај у студентске домове остварују студенти који се налазе изнад црте на листи

 

•                  Усељење у студентске домове је од 01. до 07.12.2016. године

 

•                  Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у школској 2016/2017. години

 
«ПочетакПретходна12345678910СледећаКрај»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL