СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ


Студентски дом почиње са радом као Дом студената Више педагошке школе у саставу ове школе, а при Савету за просвету и културу Владе Народне Републике Србије.

Решењем Владе Народне Републике Србије од 25.09.1952. године прелази на пословање као предрачунска установа са самосталним финансирањем. Добија својство правног лица и прелази у надлежност Народног одбора града Ниша. Од 1961. до 1965. године је у надлежности Универзитета у Београду, а од 1966. године оснивач је Универзитет у Нишу.


Решењем Окружног привредног суда у Нишу дом је регистрован као Установа дом студената “Добрила Стамболић” Ниш. Као дом студената Више педагошке школе имао је око 100 станара смештених у улици Божидара Аџије – 70 места за студенте и на Тргу ЈНА (данас Трг Краља Александра Ујединитеља) – 30 места за студенткиње.

До 1963. године дом није имао ниједну наменску зграду, а од 1964. године користи за смештај студената 4 зграде и то на Тргу ослобођења у ресторану “Унион” 17 соба са 72 лежаја, на Тргу октобарске револуције у приватној згради користи три собе са 11 лежаја, у Мраморској улици 24 собе са 91 лежајем и у Ботаничкој улици (данашњој Великотрновској) 83 собе са 245 лежаја.

Студентски центар НишЗграда у Ботаничкој улици (данас Павиљон III) изграђена је 1963. године, објекти у Топличиној улици изграђени су 1966. и 1969. године (данас Павиљони I и II), а студентски дом код Техничких факултета (Павиљон IV) изграђен је 1977. године.

Први Студентски ресторан основан је одобрењем Савета за трговину и угоститељство 14.01.1958. године, а као социјална установа са самосталним финансирањем послује решењем Скупштине општине Ниш од 22.01.1964. године, која право оснивања преноси на Универзитет у Нишу 27.12.1965. године. 

Под називом “Студентски ресторан” послује од 1966. године уписом у регистар Окружног привредног суда у Нишу. Дом и ресторан су припојени 1967. године и уписани у регистар Окружног привредног суда у Нишу и послују под називом Дом студената “Добрила Стамболић” Ниш.

Од 24.09.1990. године мења назив у Студентски центар Ниш, Установа за стандард студената Универзитета у Нишу. 

Одлуком Владе Републике Србије о мрежи установа Студентског стандарда од 13.01.1993. године оснивач је Република Србија и Центар мења назив у Студентски центар Ниш, Установа за стандард студената Републике Србије.