ЈН 2019

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАРОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈНДОКУМЕНТАЦИЈА
Асфалтирање прилаза рампи за истовар робе Р-3-19Набавка радоваЈавна набавка мале вредности 06.02.2020.године до 11 часова28.01.2020Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Набавка и опремање намештајем студентских соба у Павиљону III и набавка ресторанских столова Д-11-19добраотворени27.01.2020 до 12 часова27.12.2019.Позив за подношење понуда за Д-11-19

Конкурсна документација за Д-11-19

Појашњење за јн.бр. Д-11-19

Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.1

Одлука о додели уговора за Д-11-19

Обавештење о закљученом уговору за Д-11-19
Набавка заштитне радне одеће, обуће и униформе Д-7-19добрајавна набавка мале вредности26.12.2019 до 12 часова18.12.2019.Позив за подношење понуда за Д-7-19

Конкурсна документација Д-7-19

Одлука о додели уговора за Д-7-19

Обавештење о закљученом уговору за Д-7-19
Набавка рачунарске опреме Д-13-19добрајавна набавка мале вредности12.12.2019. до 11 часова06.12.2019.Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаИзмена конкурсне документације бр.1Измена конкурсне документације бр.1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Одлука о додели уговора (1)

Обавештење о закљученом уговору
Набавка резервних делова за опрему Д-8-19добраквалификациони поступак18.03.2020. до 11 часова


05.12.2019.године до 11:00 часова


06.12.2019. до 11:00 часова
09.03.2020.27.11.2019.02.12.2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација - II фаза

Позив за подношење пријава

Конкурсна документација

Одлука о признавању квалификације

Обавештење о признавању квалификације

Конкурсна документација - II фаза

Позив за подношење понуда

Измена конккурсне документације бр.1

Измењена конкурсна документација-II фаза

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.1Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Одлука о додели уговора-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 1


Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Набавка горива за службена возила Д-14-19добрајавна набавка мале вредности11.10.2019. до 11:00 часова03.10.2019.Позив за подношење понуда за Д-14-19

Конкурсна документација за јавну набавку Д-14-19

Појашњење конкурсне документације за јн.бр. Д-14-19

Одлука о додели уговора за Д-14-19


Обавештење о закљученом уговору за Д-14-19
Набавка бесконтактних смарт картица и тонера Д-9-19
добрајавна набавка мале вредности30.08.2019. до 10:30 часова20.08.2019.Позив за подношење понуда за Д-9-19

Конкурсна документација за Д-9-19

Обавештење о закљученом угоору за Д-9-19
Коришћење и одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – STUDENT CARD SYSTEM SC за шлколску 2019/2020 годину

услугепреговарачки05.08.2019
до 10:30 часова
29.07.2019.Обаваештење о покретање преговарачког поступка У-1-19

Конкурсна документација за У-1-19

Odluka o dodeli ugovora

Обавештење о закљученом уговору
Замена дела столарије на објектима Студентског центра НишНабавка добараЈавна набавка мале вредности29.07.2019. до 11.00 часова19.07.2019Конкурсна документација Д-15-19

Позив за подношење понуда Д-15-19

Одлука о додели уговора D-15-19

Обавештење о закљученом уговору за Д-15-19
Осигурање имовине и запослених, бр.У-2-19Набавка услугаЈавна набавка мале вредности26.07.2019. до 11h18.07.2019.Конкурсна документација У2-19

Позив за подношење понуда У2-19

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Одлука о додели уговора-партија 3

Одлука о додели уговора-партија 4

Oбавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4
Набавка водоводног, канализационог и санитарног материјала Д-5-19 (поновљени поступак)добрајавна набавка мале вредности28.05.2019. до 11h20.05.2019.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Д-5-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za D-5-19
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената Д-2-19добраотворени17.06.2019. до 10h17.05.2019.Позив за подношење понуда за јнбр. Д-2-19

Конкурсна документација за јн.бр. Д-2-19

Појашњење бр. 1 за Д-2-19

Izmene i dopune konk.dok br.1 za D-2-19

Појашњење конкурсне документације 2

Измена и допуна конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације за јн.бр. Д-2-19

Одлука о додели уговора Д-2-19 партија 1

Одлука о додели уговора за Д-2-19 партија 2

Одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 3

Одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 4

Одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 5

Одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 6

Одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 7

Ослука о доделу уговора за Д-2-19 Партија 8

одлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 9

IОдлука о додели уговора за Д-2-19 Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - партија 2

Обавештење о закљ.уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору - партија 10

Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Набавка електричне енергије Д-4-19добраотворени17.06.2019. до 12h15.05.2019.Poziv za podnošenje ponuda za D-4-19

Konkursna dokumentacija za D-4-19

Појашњење кд. 1 за јн.бр. Д-4-19

Измене и допуне кд. 1 за јн.бр. Д-4-19

Одлука о додели уговора за Д-4-19

Обавештење о закљученом уговору за Д-4-19
Набавка средстава и производа за чишћење и одржавање хигијене Д-3-19добраотворени10.06.2019. до 11h10,05.2019.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Д-3-19

Обавештење о закљученом уговору за Д-3-19
Набавка водоводног, канализационог и санитарног материјала Д-5-19добрајавна набавка мале вредности25.04. 2019. до 11h16.04.2019.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама У-4-19услугеотворени19.3.2019. до 10h08.03.2019.Позив за подношење понуда за јн.бр. У-4-19

Конкурсна документација за јн.бр. У-4-19

Појашњење бр. 1 за јн.бр. У-4-19

Појашњење конкурсне документације 2

Конкурсна документација измењена

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за У-4-19
Уништење органског муља из сепаратора и одношење костију из кухиње У-5-19услугеотворени18.03.2019. до 10h07.03.2019.Позив за подношење понуда за јн.бр. У-5-19

Конкрсна документација за јн. бр. У-5-19

Одлука о додели уговора за У-5-19

Обавештење о закљученом уговру за У-5-19
Набавка услуга фиксне и мобилне телефоније бр. У-3-19услугејавна набавка мале вредности18.02.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената бр. Д-1-19добраотворени11.03.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација за јн.бр. Д-1-19

Позив за подношење понуда за Д-1-19

Измене и допуне бр. 1 за јн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 1 за јн.бр.Д-1-19

Измена бр. 2 зајн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 2 за јн. бр. Д-1-19

Измена конкурсне документације 3 за јн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 3 за јн.бр. Д-1-19

Измена конкурсне док. за јн.бр. Д-1-19

Одлука о додели уговора- партија 1

Одлука о додели уговора- партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора-партија 5

Одлука о додели уговора-партија 6

Одлука о додели уговора-партија 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 7

Обавештење о поднетом захтеву за партију 1

Обавештење о поднетом захтеву за партију 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору за Д-1-19 - партија 1

Обавештење о закљученом уговору за Д-1-19 партија 2
Одлука о измени уговора за партију 6. - свеже поврће
Набавка добара бр. Д-6-19 Електро материјалдобрајавна набавка мале вредности11.02.2019 до 11hPoziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Набавка добара бр. Д-10-19 - Доставна возиладобраотворени07.03.2019 до 11hПозив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору