Јавне набавке обавештења

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАРОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈНДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка водоводног, канализационог и санитарног материјала Д-5-19 (поновљени поступак)добрајавна набавка мале вредности28.05.2019. до 11h20.05.2019.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Д-5-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za D-5-19
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената Д-2-19добраотворени17.06.2019. до 10h17.05.2019.Позив за подношење понуда за јнбр. Д-2-19

Конкурсна документација за јн.бр. Д-2-19

Појашњење бр. 1 за Д-2-19

Izmene i dopune konk.dok br.1 za D-2-19

Појашњење конкурсне документације 2

Измена и допуна конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације за јн.бр. Д-2-19
Набавка електричне енергије Д-4-19добраотворени17.06.2019. до 12h15.05.2019.Poziv za podnošenje ponuda za D-4-19

Konkursna dokumentacija za D-4-19

Појашњење кд. 1 за јн.бр. Д-4-19

Измене и допуне кд. 1 за јн.бр. Д-4-19
Набавка средстава и производа за чишћење и одржавање хигијене Д-3-19добраотворени10.06.2019. до 11h10,05.2019.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Д-3-19
Набавка водоводног, канализационог и санитарног материјала Д-5-19добрајавна набавка мале вредности25.04. 2019. до 11h16.04.2019.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама У-4-19услугеотворени19.3.2019. до 10h08.03.2019.Позив за подношење понуда за јн.бр. У-4-19

Конкурсна документација за јн.бр. У-4-19

Појашњење бр. 1 за јн.бр. У-4-19

Појашњење конкурсне документације 2

Конкурсна документација измењена

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за У-4-19
Уништење органског муља из сепаратора и одношење костију из кухиње У-5-19услугеотворени18.03.2019. до 10h07.03.2019.Позив за подношење понуда за јн.бр. У-5-19

Конкрсна документација за јн. бр. У-5-19

Одлука о додели уговора за У-5-19

Обавештење о закљученом уговру за У-5-19
Набавка услуга фиксне и мобилне телефоније бр. У-3-19услугејавна набавка мале вредности18.02.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената бр. Д-1-19добраотворени11.03.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација за јн.бр. Д-1-19

Позив за подношење понуда за Д-1-19
Измене и допуне бр. 1 за јн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 1 за јн.бр.Д-1-19

Измена бр. 2 зајн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 2 за јн. бр. Д-1-19

Измена конкурсне документације 3 за јн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 3 за јн.бр. Д-1-19

Измена конкурсне док. за јн.бр. Д-1-19

Одлука о додели уговора- партија 1

Одлука о додели уговора- партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора-партија 5

Одлука о додели уговора-партија 6

Одлука о додели уговора-партија 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 7

Обавештење о поднетом захтеву за партију 1

Обавештење о поднетом захтеву за партију 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору за Д-1-19 - партија 1

Обавештење о закљученом уговору за Д-1-19 партија 2
Набавка добара бр. Д-6-19 Електро материјалдобрајавна набавка мале вредности11.02.2019 до 11hPoziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Набавка добара бр. Д-10-19 - Доставна возиладобраотворени07.03.2019 до 11hПозив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору