Јавне набавке обавештења

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАРОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈНДОКУМЕНТАЦИЈА
Уништење органског муља из сепаратора и одношење костију из кухиње ЈН. БР. у-4-20УслугаЈавна набавка мале вредности25.03.2020.године до 10 часова13.03.2020.Конкурсна документација за јн. бр. У-4-20

Позив за подношење понуда за У-4-20

Одлука о додели уговора за јн.бр. У-4-20
Фиксна и мобилна телефонијаНабавка услуга, БР. У-3-20Јавна набавка мале вредности18.03.2020.године до 11 часова10.03.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2
Сервисирање и одржавање возила
ЈН. БР. У-5-20
Набавка услугаЈавна набавка мале вредности16.03.2020.године
до 12 часова
06.03.2020.Конкурсна документација У-5-20

Позив за подношење понуда за Јн.бр. У-5-20

Одлука о додели уговора за У-5-20

Обавестење о закљученом уговору за У-5-20
Електро материјал, бр.Д-5-20ДобраЈавна набавка мале вредности05.03.2020.године до 11 часова02.03.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања потенцијалног понуђача

Измена конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе студената ЈН. БР. Д-1-20ДобраОтворени поступак23.03.2020.године до 10 часова21.02.2020.Позив за подношење понуде за јн Д-1-20

Позив за подношење понуда за јн Д-1-20- енглески превод

Конкурсна документација за Д-1-20

Измене и допуне конкурсне документације за ј.н бр. Д-1-20

Измена и допуна конкурсне документације бр. 2 за јн.бр. Д-1-20
Асфалтирање прилаза рампи за истовар робе Р-3-19Набавка радоваЈавна набавка мале вредности 07.02.2020.године до 11 часова03.02.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење o продужењу рока за подношење понуда

Одговори на питања потенцијалног понуђача

Измена и допуна конкурсне документације бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке