Јавне набавке обавештења

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАРОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈНДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка горива за службена возилаДобра,
БР. Д-10-20
Јавна набавка мале вредности07.09.2020.године до 11 часова27.08.2020.Конкурсна документација за јавну набавку Д-10-20

Позив за подношење понуда за јн.бр. Д-10-20

Одлука о додели уговора за Д-10-20

Обавештење о закљученом уговору за Д-10-20
Набавка уља за ложење нискосумпорно гориво специјално МАЗУТ НСГ - СДобра,
БР. Д-14-20
Отворени поступак31.08.2020.године до 11 часова30.07.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда за Д-14-20

Измена конкурсне документације бр.1 (1)

Одговор на питање потенцијалног понуђача (2)

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора за Д-14-20

Обавештење о закљученом уговору за Д-14-20
Осигурање имовине и запосленихУслуге,
БР. У-2-20
Јавна набавка мале вредности17.07.2020.године до 11 часова09.07.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Одлука о додели уговора-партија 3

Одлука о додели уговора-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 1
Набавка бесконтактних смарт картица и тонераДобра,
БР. Д-8-20
Јавна набавка мале вредности15.07.2020.године до 10:30 часова03.07.2020.Конкурсна документација за Д-8-20

Позив за подношење понуда за Д-8-20

Одговор на питање потенцијалног понуђача

Одлука о додели уговора за Д-8-20

Обавештење о закљученом уговору за Д-8-20
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената - партија 8Добра,
БР. Д-1-20-8
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (чл. 35. став 1. тачка 1. ЗЈН)07.07.2020.године до 10 часова25.06.2020.Конкурсна документација за Д-1-20 - 8

Одговор на питање потенцијалног понуђача

Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 - пп

Обавештење о закљученом ОС за партију 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Одлука о додели уговора за Партију 8

Обавештење о закљученом уговору- партија 8

Одлука о додели уговора-партија 8

Обавештење о закљученом уговору -партија 8

Одлука о додели уговора за партију 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 8

Одлука о додели уговора за партију 8 (1)

Обавештење о закљученом уговору-партија 8

Одлука о додели уговора - партија 8

Обавештење о закљученом уговору-партија 8

Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената - партија 12Добра,
БР. Д-1-20-12
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (чл. 35. став 1. тачка 1. ЗЈН)06.07.2020.године до 10 часова24.06.2020.Конкурсна документација за Д-1-20 - 12

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 12

Обавештење о закљученом ОС за партију 12

Обавештење о закљученом уговору за партију 12

Одлука о додели уговора за партију 12 (1)

Обавештење о закљученом уговору -партија 12

Одлука о додели уговора за партију 12

Обавештење о закљученом уговору-партија 12

Одлука о додели уговора за партију 12 (1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 12

Одлука о додели уговора за партију 12 (2)

Обавештење о закљученом уговору-партија 12
Санација купатила у објектима (Павиљон 1 и 2)Набавка радова,
БР. Р-1-20
Отворени поступак20.07.2020.године до 11 часова19.06.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање потенцијалног понуђача

Измена конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Машина за лиснато и смрзнуто тестоНабавка добара,
БР. Д-12-20
Отворени поступак16.07.2020.године до 11 часова16.06.2020.Конкурсна документација за Д-12-20

Позив за подношење понуда за Д-12-20

Одлука о додели уговора за Д-12-20

Обавештење о закљученом уговору
Електрична енергијаНабавка добара,
БР. Д-3-20
Отворени поступак09.07.2020.године до 12 часова09.06.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума за Д-3-20

Обавештење о ос за Д-3-20

Обавештење о закљученом уговору за Д-3-20

Обавештење о закљученом уговору за D-3-20
Водоводни, канализациони и санитарни материјалНабавка добара,
БР. Д-4-20
Јавна набавка мале вредности12.06.2020.године до 11 часова 03.06.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Средства и производи за чишћење и одржавање хигијенеНабавка добара,
БР. Д-2-20
Отворени поступак11.06.2020.године до 11 часова11.05.2020.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору (2)
Уништење органског муља из сепаратора и одношење костију из кухиње Услуга,
БР. У-4-20
Јавна набавка мале вредности25.03.2020.године до 10 часова13.03.2020.Конкурсна документација за јн. бр. У-4-20

Позив за подношење понуда за У-4-20

Одлука о додели уговора за јн.бр. У-4-20

Обсвештење о закљученом уговору за јн.бр У-4-20 (1)
Фиксна и мобилна телефонијаНабавка услуга,
БР. У-3-20
Јавна набавка мале вредности18.03.2020.године до 11 часова10.03.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-партија 1

Одлука о додели уговора-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2
Сервисирање и одржавање возилаНабавка услуга,
БР. У-5-20
Јавна набавка мале вредности16.03.2020.године
до 12 часова
06.03.2020.Конкурсна документација У-5-20

Позив за подношење понуда за Јн.бр. У-5-20

Одлука о додели уговора за У-5-20

Обавестење о закљученом уговору за У-5-20
Електро материјал Добра,
БР. Д-5-20
Јавна набавка мале вредности05.03.2020.године до 11 часова02.03.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања потенцијалног понуђача

Измена конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе студената Добра,
БР. Д-1-20
Отворени поступак23.03.2020.године до 10 часова21.02.2020.Позив за подношење понуде за јн Д-1-20

Позив за подношење понуда за јн Д-1-20- енглески превод

Конкурсна документација за Д-1-20

Измене и допуне конкурсне документације за ј.н бр. Д-1-20

Измена и допуна конкурсне документације бр. 2 за јн.бр. Д-1-20

Одлука ОС-Партија 1

Одлука ОС-Партија 2

Одлука ОС-Партија 3

Одлука ОС- Партија 4

Одлука ОС- Партија 5

Одлука ОС- Партија 6

Одлука ОС- Партија 7

Одлука ОС- Партија 8

Одлука ОС- Партија 9

Одлука ОС- Партија 10

Одлука ОС- Партија 11

Одлука ОС- Партија 12

Одлука ОС-Партија 13

Одлука ОС-Партија 14

Обавештење о поднетом захтеву за ЗЗП - партија 12

Обавештење о поднетом захтеву ЗЗП - партија 8

OOС-1

OOС-2

OOС-3

OOС-4

OOС-5

OOС-6

OOС-7

OOС-9

OOС-10

OOС-11

OOС-13

OOС-14

Обавештење озу - партија 1

Обавештење озу - партија 2

Обавештење озу - партија 3

Обавештење озу - партија 4

Обавештење озу - партија 5

Обавештење озу - партија 6

Обавештење озу - партија 7

Обавештење озу - партија 9

Обавештење озу - партија 10

Обавештење озу - партија 11

Обавештење озу - партија 13

Обавештење озу - партија 14

Одлука о обустави поступка - партија 12

Одлука о обустави поступка - партија 8

Обавештење о обустави поступка - партија 8

Обавештење о обустави поступка - партија 12

Одлука о додели уговора за партију 4

Обавештење о зу. - патрија 4

Одлука о додели уговора за партију 3

Одлука о додели уговора за партију 7

Одлука о додели уговора за партију 10

Одлука о додели уговора за партију 13

Одлука о додели уговора за партију 14

Одлука о додели уговора за партију 9

Обавештење о зу.- партија 7

Обавештење о зу. -партија 10

Обавештење о зу.-партија 13

Обавештење о закљученом уговору- партија 3

Обавештење о закљученом уговору- партија 9

Обавештење о закљученом уговору- партија 14

Одлука о додели уговора за партију 4

Одлука о додели уговора за партију 9

Одлука о додели уговора за партију 13

Одлука о додели уговора за партију 14

Обавештење о закљученом уговору- партија 9

Обавештење о закљученом уговору-партија 13

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 14

Одлука о додели уговора за партију 7

Обавештење о закљученом уговору-партија 7

Одлука о додели уговора за партију 6

Одлука о додели уговора за партију 10

Обавештење о закљученом уговору-партија 6

Обавештење о закљученом уговору-partija 10

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о о додели уговора за партију 2

Одлука о додели уговора за партију 3

Одлука о додели уговора за партију 5

Одлука о додели уговора за партију 13

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештењео закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору-партија 13

Одлука о додели уговора за партију 4

Одлука о додели уговора за партију 11

Одлука о додели уговора за партију 14

Одлука о додели уговора за партију 6

Одлука о додели уговора за партију 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 14

Одлука-партија 1

Одлука-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

Одлука о додели уговора за партију 3 (1)

Одлука о додели уговора за партију 9

Обавештење о закљученом уговору- партија 3 (1)

Обавештење о закљученом уговору -партија 9

Одлука о додели уговора за партију 13

Обавештење о закљученом уговору-партија 13

Одлука о додели уговора за партију-4

Одлука о додели уговора за партију 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4 (1)

Obavešetenje o zaključenom ugovoru-partija 7

Одлука о додели уговора за партију 6

Одлука о додели уговора за партију 9 (2)

Обавештење о закљученом уговору-партија 9

Обавештење о закљученом уговору-партија 6

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора партија 14

Одлука о додели уговора - партија 13

Обавештење о закљученом уговору-партија 9

Обавештење о закљученом уговору-партија 1 (1)

Обавештење о закљученом уговору-партија 3 (1)

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору-партија 10

Обавештење о закљученом уговору-партија 13

Обавештење о обустави поступка-партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (Д-1-20)

Обавештење о закљученом уговору за партију 14 (Д-1-20)
Асфалтирање прилаза рампи за истовар робеНабавка радова,
БР. Р-3-19
Јавна набавка мале вредности 07.02.2020.године до 11 часова03.02.2020.Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење o продужењу рока за подношење понуда

Одговори на питања потенцијалног понуђача

Измена и допуна конкурсне документације бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке