Јавне набавке обавештења

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАРОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈНДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка услуга фиксне и мобилне телефоније бр. У-3-19услугејавна набавка мале вредности18.02.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација

Позив за подношење понуда
Набавка прехрамбених производа - животних намирница за потребе исхране студената бр. Д-1-19добраотворени11.03.2019. до 11h08.02.2019.Конкурсна документација за јн.бр. Д-1-19

Позив за подношење понуда за Д-1-19
Измене и допуне бр. 1 за јн.бр. Д-1-19

Појашњење бр. 1 за јн.бр.Д-1-19
Набавка добара бр. Д-6-19 Електро материјалдобрајавна набавка мале вредности11.02.2019 до 11hPoziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Набавка добара бр. Д-10-19 - Доставна возиладобраотворени07.03.2019 до 11hПозив за подношење понуда

Конкурсна документација