Ученички и студентски кредити и стипендије

ИСПЛАТЕ У АПРИЛУ

Министарство просвете најавило је исплату ученичких и студентских кредита и стипендија за 28.04.2020. године. Како у условима Ванредног стања, Министартсво финансија дневно утврђује приоритете за исплату, могуће је да наведени датум буде померен.