ПРОШИРЕНА РАНГ-ЛИСТА студената виших година I степена студија и II и III степена студија за школску 2020/2021.годину

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Дел. Број 05-1437/2

Датум 25.11.2020. године

На основу одлуке директора бр. 05-1437/1 од 24.11.2020. године проширена је Коначна ранг-листа бр. 1368/1 од 11.11.2020. године.

Право на смештај у студентске домове остварују студенти који се налазе изнад црте на листи.

Студенти који су остварили право на смештај у студентским домовима приликом усељења неопходно је да имају потпуну документацију:

  1. Упут за усељење
  2. Лекарско уверење (издато од стране Завода за здравствену заштиту студената Ниш, не старије од 30 дана) 
  3. Фотографију  (3cm х 4cm)
  4. Индекс и личну карту на увид
  5. Оверену изјаву једног жиранта и попуњену меницу и
  6. Студентску електронску картицу

Приликом усељења студент плаћа административне трошкове (550 динара) и станарину за текући месец – I категорија 1860 динара, II категорија 1430 динара.

 ИСЕЉЕЊЕ СТУДЕНАТА из студентског дома је до 30.11.2020. године до 12 сати.

РЕЗЕРВАЦИЈУ МЕСТА извршити до 27.11.2020. године, лично уз индекс и личну карту:

УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ од 01. до 07.12.2020. године.

Студент који се не усели до предвиђеног рока – 07.12.2020. године, губи право на смештај за школску 2020/2021. годину.

                                                                         СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ