ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ

Рок за приговоре је до 23.09.2020. године до 12 часова

Прелиминарна ранг-листа је листа на којој се налазе сви студенти који су конкурисали за смештај

Након истека рока за приговоре, биће објављена коначна ранг-листа на којој ће бити подвучена црта и на којој ће се видети који су студенти остварили право на смештај