ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА ВИШИХ ГОДИНА I СТЕПЕНА, СТУДЕНАТА II И III СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ 

је ДО 09.11.2019. године ДО 12:00 часова

По истеку рока није могуће уложити приговор.

     НАПОМЕНА: Евентуалне измене настале после контроле документације на факултетима и подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.