ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА ВИШИХ ГОДИНА I СТЕПЕНА, СТУДЕНАТА II И III СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ је до 10.11.2022. године до 12 часова.

По истеку рока није могуће уложити приговор.