ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА ВИШИХ ГОДИНА I СТЕПЕНА, СТУДЕНАТА II И III СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ је ДО 10.11.2021. године ДО 12 часова. По истеку рока није могуће уложити приговор.