ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА студената виших година I степена, студената II и III степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима за школску 2020/2021. годину

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ је до 10.11.2020.године до 12 часова. По истеку рока није могуће уложити приговор.