Повратак у студентске домове

Поводом информације Министарства просвете, науке и технолошког развоја о повратку студената у студентске домове Студентски центар Ниш даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Како би студенти правдали свој боравак у студентском дому, током маја, потребно је да студенти корисници услуге смештаја доставе референтима потврде да су пријавили испите и/или потврде да похађају блок наставу односно практичне/лабораторијске вежбе.