ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕУЗИМАЊУ СТВАРИ ПОСЛЕ ИСЕЉЕЊА

Поштовани студенти,

у складу са инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 24.03.2020. године, Установи Студентски центар Ниш је наложено да обавести студенте о преузимању ствари које су остале после исељења.

Обавештавамо студенте да ствари које су остале после исељења, могу преузети до 26. марта 2020. године до 15 сати. При томе морају се поштовати све заштитне мере: размак, рукавице, заштитна маска преко лица…

Личне ствари студената који нису у могућности да их преузму биће комисијски спаковане, адекватно обележене и ускладиштене на безбедан начин. Посебна пажња биће посвећена стварима од вредности или електронским уређајима, уколико их има.