ОБАВЕШТЕЊЕ о наплати станарине

Наплата станарине врши се искључиво код референата