КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ  ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Право на смештај у студентске домове остварују  студенти који се налазе на листи изнад црте.

На листи студената са инвалидитетом, хроничним болестима и реконвалесценти означено је да ли је смештај одобрен или одбијен.

Усељење у дом је до 12.10.2023. године. Уколико се студент не усели до наведеног датума, губи право на смештај за школску 2023/2024. годину.