КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

Право на смештај у студентске домове остварују студенти који се налазе на листи изнад црте

На листи студената са инвалидитетом,хроничним болестима и реконвалесценти означено је да ли је смештај одобрен или одбијен

Усељење у дом је до 13.10.2022.године. Уколико се студент не усели до наведеног датума, губи право на смештај за школску 2022/2023.годину.