Коначна ранг листа студената I године из осетљивих друштвених група за школску 2020/2021. годину

Право на смештај у студентске домове остварују студенти који се налазе на листи.

На листи студената са инвалидитетом, хроничним болестима и реконвалесценти означено је да ли је смештај одобрен или одбијен.

Студенти који су стекли право на смештај, упут за усељење, као и документацију коју је потребно попунити добиће мејлом.

Усељење у дом је до 09.10.2020. године. Уколико се студент не усели до наведеног датума, губи право на смештај за школску 2020/2021. годину.

Све информације и обавештења можете добити на телефон 018/501-100 и на e-mail: konkurs@scnis.rs .