КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

– Право на смештај остварују студенти који се налазе изнад црте на листи.

– Коначна ранг-листа са добијеним домом биће објављена средином новембра и тада
ће студент знати који дом је добио.

– У случају ослобађања места и усељења пре 01. децембра студент ће бити обавештен
телефонским путем и путем мејла, за све остале студенте усељење у студентски дом
је од 01. децембра 2023. године.

– Студенти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају
некој од осетљивих друштвених група, могу поднети захтев са документацијом, ради
поновног рангирања у оквиру посебне друштвене групе у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања Коначне ранг-листе, од 26.09. до 03.10.2023. године. Захтев се
попуњава у канцеларији Комисије за спровођење конкурса (Булевар Николе Тесле
бр.15).

– Све информације и обавештења можете добити на телефон 018/501-100 и на e-mail
konkurs@scnis.rs.